วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เดือนกุมภาพันธ์

สัปดาห์ที่ 1
วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ปริ้นท์เอกสารค่ายเบาหวาน
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเบาหวานจากอินเตอร์เน็ตท์จากนั้นนำมาจัดเรียงให้เรียบร้อยแล้วใช้กระดาษขนาด 24x36 นิ้วปริ้นท์ออกมานำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอีกครั้งหนึ่งโดยใช้กระดาษกาวสองหน้าแบบบางติดลงบนกระดาษก่อนแล้วจึงติดลงแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ผลิตตัวอักษรเคมีบำบัด
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำแผ่นพลาสวู้ดมาจัดทำให้เป็นตัวอักษรโดยใช้สติกเกอร์ที่ตัดเป็นตัวอักษรติดลงแผ่นพลาสวูดก่อนและใช้มีดคัดเตอร์ตัดให้เรียบร้อยแล้วใช้เลื่อยฉลุเลื่อยตัวอักษรและใช้กระดาษทรายขัดตัวษรให้เรียบหลังจากนั้นนำไปติดที่หน้าห้องเคมีบำบัด
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์นโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รพ.ราชบุรี
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวมา 5 แผ่นแล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่ปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม
........2. จัดทำป้ายพลาสวู้ดที่จอดรถยนต์ รพ.ราชบุรี
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำแผ่นพลาสวู้ดมาวัดขนาดแล้วใช้มีดคัดเตอร์ตัดออกจากนั้นนำข้อความสติกเกอร์สีขาวมาติดลงบนแผ่นพลาสวู้ดให้เรียบร้อย

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ร่างป้ายผ้ายินดีต้อนรับคณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายผ้าสีขาวมาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความแผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ แล้วใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ กันและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความยาวโดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ร่างป้ายผ้าการอบรมอาสาสมัครนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายผ้าสีขาวมาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความแผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ แล้วใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ กันและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความยาวโดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก
........2. ร่างป้ายผ้าพัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อสร้างบรรยากาศองค์กร
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายผ้าสีขาวมาขึงให้ตึง หลังจากนั้นนำข้อความแผ่นใสมาจัดวางลงในเครื่องฉายโอเวอร์เฮด แล้วปรับขนาดของเครื่องฉายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการ แล้วใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดตัวอักษรบนผ้าให้เท่าๆ กันและใช้ดินสอดำร่างต้วอักษร เสร็จแล้วนำป้ายผ้ามาวัดขนาดความยาวโดยเว้นขอบด้านข้างไว้ด้านละ 15 ซม. แล้วจึงตัดออก

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-16.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดนมแม่
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา โดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวและใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่ปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์อร์ดสายใยรักแห่งครอบครัว
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา โดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวและใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่ปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. จัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์อร์ดผลของการสูบบุรี่
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมา 1 แผ่นแล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่ปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม

สัปดาห์ที่ 2
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552

........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ติดป้ายสติกเกอร์สีขาวห้องศูนย์ประกันสังคม รพ. ราชบุรี
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำสติกเกอร์สีขาวจำนวน 15 แผ่น ไปติดที่กระจกหน้าห้องศูนย์ประกันสังคมโดยใช้น้ำยาเช็ดกระจกฉีดก่อนจึงนำสติกเกอร์ติดลงบนกระจกแล้วใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาดเล็กรีดน้ำยาเช็ดกระจกออกให้หมดเพื่อให้สติกเกอร์ติดได้ทนและนาน

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ติดสติกเกอร์สีขาวที่ห้องฝ่ายการพยาบาล
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำสติกเกอร์สีขาวจำนวน 5 แผ่น ไปติดที่กระจกหน้าห้องศูนย์ประกันสังคมโดยใช้น้ำยาเช็ดกระจกฉีดก่อนจึงนำสติกเกอร์ติดลงบนกระจกแล้วใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาดเล็กรีดน้ำยาเช็ดกระจกออกให้หมดเพื่อให้สติกเกอร์ติดได้ทนและนาน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เคลือบบัตรตัวเลขเคมีบำบัด
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำต้นฉบับมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบโดยปรับอุณหภูมิที่ 8 องศา แล้วรอ 3-5 นาทีเพื่อให้เครื่องร้อนจึงนำต้นฉบับที่เราจัดเรียงไว้มาเคลือบให้เรียบร้อย

สัปดาห์ที่ 3
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เคลือบบัตรบุคลากร
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำต้นฉบับมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบโดยปรับอุณหภูมิที่ 8 องศา แล้วรอ 3-5 นาทีเพื่อให้เครื่องร้อนจึงนำต้นฉบับที่เราจัดเรียงไว้มาเคลือบให้เรียบร้อย

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-12.0น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เขียนป้ายผ้าโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำผ้าสีขาวที่ร่างตัวอักษรด้วยดินสอเรียบร้อยแล้วมาขึงให้ตรึงและใช้สีน้ำเงินและสีแดงเขียนลงตามตัวอักษรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรอให้แห้งแล้วพับเก็บในห้องทำงาน

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เขียนป้ายผ้าศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ราชบุรี
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำผ้าสีขาวที่ร่างตัวอักษรด้วยดินสอเรียบร้อยแล้วมาขึงให้ตรึงและใช้สีน้ำเงินและสีแดงเขียนลงตามตัวอักษรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรอให้แห้งแล้วพับเก็บในห้องทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ติดตัวอักษรยินดีต้อนรับคณะกรรมการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........ค้นหาตัวอักษรสีขาวยินดีต้อนรับคณะกรรมการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยหลังจากนั้นใช้กระดาษกาวย่นติดลงตัวอักษรแล้วนำไปติดบนเวทีห้องประชุมอเนกประสงค์ให้เรียบร้อย

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ผลิตตัวอักษรนูนงานสารสนเทศ
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำตัวอักษรต้นฉบับมาตัดให้เรียบร้อยโดยการใช้เลื่อยฉลุเลื่อยตัวอักษรและใช้กระดาษทรายขัดตัวษรให้เรียบหลังจากนั้นนำมาติดลงบนแผ่นพลาสวู้ดสีขาวที่ติดพื้นสติกเกอร์สีเขียวแล้ว

สัปดาห์ที่ 4
วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เขียนป้ายการประชุมวิทยาการกุมารเรื่องภาวะฉุกเฉินทางด้านมะเร็งในเด็ก
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำผ้าสีขาวที่ร่างตัวอักษรด้วยดินสอเรียบร้อยแล้วมาขึงให้ตรึงและใช้สีน้ำเงินและสีแดงเขียนลงตามตัวอักษรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นรอให้แห้งแล้วพับเก็บในห้องทำงาน

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ผลิตตัวอักษรนูนศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขระดับจังหวัด
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำตัวอักษรต้นฉบับมาตัดให้เรียบร้อยโดยการใช้เลื่อยฉลุเลื่อยตัวอักษรและใช้กระดาษทรายขัดตัวษรให้เรียบหลังจากนั้นนำมาติดลงบนแผ่นพลาสวู้ดสีขาวที่ติดพื้นสติกเกอร์สีเขียวแล้ว

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เคลือบบัตรบุคลากร รพ.ราชบุรี
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........นำต้นฉบับมาจัดเรียงลงในแผ่นเคลือบหลังจากนั้นติดตั้งเครื่องเคลือบโดยปรับอุณหภูมิที่ 8 องศา แล้วรอ 3-5 นาทีเพื่อให้เครื่องร้อนจึงนำต้นฉบับที่เราจัดเรียงไว้มาเคลือบให้เรียบร้อย

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดเคล็ดลับการให้นมแม่
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวมา แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่เราปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดโรคหูน้ำหนวก
........กระบวนการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบข้อความจากคอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ออกมา หลังจากนั้นนำฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวมา แล้วใช้กระดาษกาว 2 หน้าขนาดบางติดลงในกระดาษข้อความที่เราปริ้นท์ออกมาให้เรียบร้อยนำไปติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดโดยการเว้นระยะขอบด้านข้างทั้ง 4 ด้านไว้ด้านละ 10 ซม.

ไม่มีความคิดเห็น: